milenum_insuranse
ביטוח מילניום

1800-30-55-30

mic
 
 
שרות ייעוץ ראשוני חינם ע"י עו"ד מומחה בתביעות נזיקין ,תאונות.וכל נושא ביטוחי אחר,לפרטים
לחץ כאן הצג את עצמך כלקוח/ה של מילניום או פנהלמשרד
 
 
צוות המשרד מאחל לכל לקוחותיו קיץ מהנה
 
כותרת חדשות
 כל סוגי ביטוח הבריאות במחירים אטרקטיבים במיטב החברות המובילות בהתאמה אישית עם ליווי מקצועי רק במילניום!!!
כותרת חדשות
 בלעדי ללקוחות מילניום!!! שירות, הכוונה וייעוץ רפואי לטובי המנתחים ובתי החולים בארץ ללא תשלום! 
כותרת חדשות
חדש!!! מחלקה אלמנטרית משופרת ומקצועית ,ניתן לקבל הצעות מחיר אטרקטיביות לכל סוגי הביטוח כגון רכב,דירה ,עסקים ,חבויות ועוד.
 
 
 
אובדן כושר עבודה
 
*למי מתאים ביטוחי אובדן כושר עבודה?

 

 מתאימים לכל אדם עד לגיל 55 ותקופת הביטוח מסתיימת בגיל 67 לכל היותר. בעת מקרה של תאונה יקבל המבוטח פיצוי מרבי בשיעור של 75% משכרו, כל עוד אינו מסוגל לעבוד. ביטוח זה יבטיח הכנסה עד גיל 65. בעת קבלת התשלום מהפרמיה זכיותיו ממשכיות להצטבר.  במדיה ויש יותר מביטוח אחד המכסה על אובדן כושר עבודה יקבל המבוטח מכל חברות הביטוח סכום כולל יחד של 75% משכרו.

 

 

*למה חשוב לשים לב  בעת רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה? 

 
בעת רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה חשוב לשים לב למספר פרמטרים על מנת להבטיח כי ביום שתזדקקו לביטוח תוכלו ליהנות ממנו. בדקו מהי ההגדרה המדויקת של אובדן כושר העבודה, ואילו מצבים נחשבים כאובדן כושר עבודה. בדקו את מקרה הביטוח, וודאו כי רשום שבמידה והנכם עובדים מספר שנים בעיסוק אין אפשרות להעסיק בתפקיד אחר ולמנוע ממכם את קבלת הפיצויים. בדקו אם הביטוח מכסה הכשרה מקצועית, סיוע בשיקום וכדומה. בדקו מהו הנוהל בביטוח במקרה של שיקום או חזרה לעבודה באופן חלקי, האם הינכם רשאים לחלק מהפיצויים או שהפיצויים נמנעים במדיה וחזרתם לעבודה חלקית.

 

 
*בהתאם למה קובעים ביטוח אובדן כושר עבודה?
 
ביטוח אובדן כושר עבודה, הינו בהתאם למקצועו או תחביבו של המבוטח, לפיו נקבעת הפרמיה לתשלום ולפיו מוגדר מקרה של אובדן כושר עבודה ובאילו תנאים יבוטח. במידה והמבוטח מחליף מקצוע, המבוטח חייב להודיע לחברת הביטוח על שינוי זה. ניתן לעשות הרחבות שונות לביטוח כגון פיצוי חד פעמי או הרחבות שונות, כמו כן חשוב לשים לב כי לרוב ביטוחים אלו מעמידים תנאי שהמבוטח אינו זכאי לגמול או רווח בעת הפיצויים.

 

onenet web apps