milenum_insuranse
ביטוח מילניום

1800-30-55-30

mic
 
 
שרות ייעוץ ראשוני חינם ע"י עו"ד מומחה בתביעות נזיקין ,תאונות.וכל נושא ביטוחי אחר,לפרטים
לחץ כאן הצג את עצמך כלקוח/ה של מילניום או פנהלמשרד
 
 
צוות המשרד מאחל לכל לקוחותיו קיץ מהנה
 
כותרת חדשות
 כל סוגי ביטוח הבריאות במחירים אטרקטיבים במיטב החברות המובילות בהתאמה אישית עם ליווי מקצועי רק במילניום!!!
כותרת חדשות
 בלעדי ללקוחות מילניום!!! שירות, הכוונה וייעוץ רפואי לטובי המנתחים ובתי החולים בארץ ללא תשלום! 
כותרת חדשות
חדש!!! מחלקה אלמנטרית משופרת ומקצועית ,ניתן לקבל הצעות מחיר אטרקטיביות לכל סוגי הביטוח כגון רכב,דירה ,עסקים ,חבויות ועוד.
 
 
 
קרנות פנסיה
 
*מה החלק שלי ומה החלק של המעסיק בהפקדות לקרן פנסיה?

 

מבוטח: בין 5% ל- 7% מעסיק לתגמולים: בין 5% ל- 7.5% מעסיק לפיצויים: בין 0% ל- 8.33%.

 

 

*האם אפשר להחליף קרן פנסיה חדשה אחת באחרת, והאם הוותק המקורי נשמר?

 

כן ובלבד שהמבוטח אינו מקבל פנסיה כלשהי מהקרן. שמירת הוותק ותקופת האכשרה נעשית בעת החלפת קרנות, רק אם דמי הגמולים משולמים כסדרם. מבוטח לא פעיל רשאי להעביר את היתרה הצבורה שלו לקרן אחרת, אך במקרה זה לא נזקפת לזכותו תקופת האכשרה הקודמת.

 

*איך מקבלים את הכסף מחברת הביטוח?

 

יש להגיש לחברת הביטוח תביעה בצירוף המסמכים הנדרשים. במידה ואושרה התביעה חברת הביטוח תשלם את הסכום שאושר במועדים הקבועים בפוליסה.

 

 

*מה עלי לברר לפני שאני שמחליט על חיסכון פנסיוני?

 

איזה מוצר מבין מוצרי החיסכון הפנסיוני מתאים לך? האם כדאי לך לבחור מוצר פנסיוני אחד או אולי לשלב בין מספר מוצרים (ביטוח מנהלים וקופת גמל, קרן פנסיה מקיפה ופוליסת ביטוח ועוד)? האם אתה זקוק לכיסוי ביטוחי ומה חלקו מתוך כלל החיסכון החודשי לפנסיה?

 

*איך אני בוחר את הפוליסות שלי?

 

הכי נכון מצידך יהיה לפנות לסוכן ביטוח שיסייע לך לבצע את הבחירה הטובה ביותר.

 

 

*מי מופקד על ניהול אפיקי החיסכון בהם כספי הפנסיה?

 

בעקבות הרפורמות האחרונות, מכרו הבנקים את קופות הגמל שהיו בבעלותם. כיום כל אפיקי החיסכון הפנסיוני מנוהלים באמצעות חברות ביטוח ובתי השקעות פרטיים.

 

 

*מהו אירוע מזכה בקרן פנסיה?

 

זהו אירוע המזכה את המבוטח או את שאיריו בתשלומים מקרן הפנסיה, כגון: א. פנסיית זקנה - המועד בו הגיע המבוטח לגיל פרישה. ב. פנסיית נכות - מועד תחילת הנכות, בהתאם לקביעת רופא הקרן. ג. פנסיית שאירים - במות המבוטח או הפנסיונר.

 

 

*האם יש הטבות מס על חיסכון בקרן פנסיה?

 

כן. מבוטח בקרן פנסיה זכאי לזיכוי מס בגובה 35% מההפקדה

 

 

*המעסיק רוצה לתת לי קופת גמל ואני מעדיף קרן פנסיה. מה לעשות?

 

הוא לא יכול לקבוע עבורך! חוק 20 לקופות הגמל קובע כי העובד זכאי לבחור בכל אפיק חסכון פנסיוני שירצה.

 

 

*האם המעסיק חייב לתת לי קרן פנסיה?

 

החל מה-1.1.2008 נכנס לתוקפו הסכם פנסיה מקיפה חובה שחל על כל עובד (מעל גיל 21 לגבר, מעל גיל 20 לאישה) כדלקמן: עובדים שלהם ביטוח פנסיוני קיים ומתחילים לעבוד, זכאים לביטוח פנסיוני מהיום הראשון, אך ההפרשות בגינם יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה, רטרואקטיבית, או בתום שנת המס (המוקדם מבין השניים). עובדים ללא ביטוח פנסיוני קודם, זכאים לביטוח פנסיוני לאחר צבירת ותק של כ-9 חודשים במקום עבודתם (בשנת 2008 בלבד). משנת 2009 ואילך יידרש ותק של כ-6 חודשים בלבד

 

האם אני יכול להצטרף לקרן פנסיה בתור עצמאי?

 

כן. כעצמאי תוכל להפקיד סכום של עד 16% מההכנסה המקסימאלית הקבועה בחוק, וליהנות מהטבות המס הגבוהות ביותר מבין כל אפיקי החיסכון הפנסיוני

 

onenet web apps