milenum_insuranse
ביטוח מילניום

1800-30-55-30

mic
 
 
שרות ייעוץ ראשוני חינם ע"י עו"ד מומחה בתביעות נזיקין ,תאונות.וכל נושא ביטוחי אחר,לפרטים
לחץ כאן הצג את עצמך כלקוח/ה של מילניום או פנהלמשרד
 
 
צוות המשרד מאחל לכל לקוחותיו קיץ מהנה
 
כותרת חדשות
 כל סוגי ביטוח הבריאות במחירים אטרקטיבים במיטב החברות המובילות בהתאמה אישית עם ליווי מקצועי רק במילניום!!!
כותרת חדשות
 בלעדי ללקוחות מילניום!!! שירות, הכוונה וייעוץ רפואי לטובי המנתחים ובתי החולים בארץ ללא תשלום! 
כותרת חדשות
חדש!!! מחלקה אלמנטרית משופרת ומקצועית ,ניתן לקבל הצעות מחיר אטרקטיביות לכל סוגי הביטוח כגון רכב,דירה ,עסקים ,חבויות ועוד.
 
 
 
       קופות גמל-
  
     *אילו סוגי קופות גמל קיימים?

 

-קופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים – העובד ומעבידו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות משכרו של העובד;

-קופת גמל לתגמולים לעמיתים עצמאים – העמית מפקיד לקופה כספים (ללא תשלום מקביל של מעבידו);

-קופת גמל אישית לפיצויים – קופת גמל בה המעביד מפקיד כספים להבטחת זכויות עובדו לפיצויי פיטורין. הכספים בקופה רשומים על שם העובד;

-קרן השתלמות לשכירים - העובד ומעבידו מפקידים לקרן הפקדות חודשיות משכרו השוטף של העובד; הפקדת העובד היא ביחס של 1:3 לפחות להפקדתו של המעביד;

-קרן השתלמות לעצמאים - לקרן זו רשאים להצטרף רק יחידים שלהם הכנסה מעסק או משלח יד;

-קופת גמל מרכזית לפיצויים - קופת גמל בה העמית הוא המעביד, המפקיד כספים להבטחת זכויות עובדיו לפיצויי פיטורין;

-קופת גמל לדמי מחלה - קופת גמל בה העמית הוא המעביד המפקיד כספים לתשלום דמי מחלה לעובדיו;

      

 

 

 * לאיזו קופת גמל אני יכול להצטרף?

 

לקופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים וכן לקרן השתלמות לשכירים זכאי להצטרף עובד שכיר.

לקופת גמל לתגמולים לעצמאים זכאי להצטרף הן עובד שכיר והן עצמאי (שיש לו הכנסה מעסק או משלח יד).

לקרן השתלמות לעצמאים זכאי להצטרף רק מי שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד.

לקופה מרכזית לפיצויים ולקופה לדמי מחלה זכאי להצטרף רק מעביד (המשלם משכורת).

onenet web apps