משתחררים מהחובות ויוצאים לחרות

משתחררים מהחובות ויוצאים לחרות