המתקן לטיפול בשפכים

המתקן לטיפול בשפכים

ברזיה חדשה

ברזיה חדשה

בריכת רמתיים

בריכת רמתיים

הקמת שדרת ביוב מרכזית

הקמת שדרת ביוב מרכזית