16/4/14

 
את הפעולות החריגות לטכנולוגים
הרפואיים ניתן לראות בלשונית החדשה
" פעולות חריגות "
 
26/3/14
 
פורסמה החלטת הוועדה הבין מוסדית
בעניין הכרה בתארים אקדמיים
לטכנולוגים הרפואיים.
פרטים נוספים בדף הראשי.
 
24/3/14
 
החלה ההרשמה להסתדרות ההנדסאים
פרטים בדף הראשי.
 
24/3/14
 
בנושא גמול השתלמות מטפלת אטרי אודליה
 מהסתדרות ההנדסאים- החטיבה הרפואית.
טל' 03-6921473
פקס' 03-6921417
פרטים נוספים בלשונית
" גמול השתלמות "
 
19/3/14

החל הרישום לכנס צפת
פרטים בדף הראשי. 

19/3/14

פורסם קורס לגמול השתלמות
במכללת אתגר, פרטים בדף
הראשי.

 
.
 אתר מועדון טוב

קישור לאתר מועדון טוב
לינקים   |   לינקים   |   לינקים   |   לינקים   |   
onenet web apps